Onze partners

AE Engine parts       AMC
Ate AVA Logo
Baldwin - filtratie Bedia
Beru Blue Print
Bosal Bosch
CONTITECHnew logo denso
erabenelux FAG
Febi Federal Mogul
Friesen-MP fte logo valeo rgb 1
GALFER LOGO Goetze-MP
graf logo Hidria
INA logo tbi
Kolbenschmidt KW
Kroon Oil Kayaba
Littelfuse LUK
Mann Filter metelli pt
Miba Mintex
Moog monroe
ms logo neolux.png
Norma Nüral
Optibelt OSRAMCorpLogo-RGB pos 2016-01
Payen Philips
Pierburg logo purflux2
Restagraf Sachs
SKF SWF
Valeo
logo versachem
Victor Reinz Wahler
walker2
---
deltec
---
Aldoc
---
GAU
---
Teccom TecDoc

 

 

 

Privacyverklaring voor Motor-Parts nv logo mp

 

U vertrouwt ons met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze diensten gebruikt. We nemen onze verantwoordelijkheid om transparant te zijn naar u over de gegevens die we verzamelen en hoe we deze verwerken om onze services voor u beter te laten werken. Daarom vindt u hieronder informatie over hoe Motor-Parts nv, die optreedt als gegevensbeheerder, uw privacy beschermt.

 

Van toepassing vanaf 25 mei 2018.

 

Introductie

 

Deze privacyverklaring van Motor-Parts nv (verder vermeld als MP) is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we deze verwerken. 

 

De verklaring is van toepassing op de volgende personen:

 

• Alle voormalige, bestaande en potentiële klanten en leveranciers van MP;

• Iedereen die betrokken is bij een transactie met MP, zowel voor u persoonlijk of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een manager van een bedrijf, tussenpersoon, wettelijk vertegenwoordiger of operationeel medewerker);

• Personen die geen klant en leverancier zijn van MP, zoals begunstigden van betalingen of de contactpersonen van zakelijke klanten.

 

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets over u vertelt of die we aan u kunnen koppelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, IP-adres.

 

Met verwerken bedoelen we alles wat we met deze gegevens kunnen doen, zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, aanpassen, ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen.

 

U deelt persoonlijke informatie met ons wanneer u:

• Klant of leverancier wordt;

• Zich registreert voor onze (online) diensten;

• Een formulier (online) invult;

• Een contract ondertekent;

• Onze producten of diensten gebruikt;
• Via één van onze communicatiekanalen contact met ons opneemt.

 

 

Welke gegevens verzamelen we over u ?

 

We verzamelen onder meer de volgende persoonsgegevens:

 

Identificatiegegevens, zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, identificatienummer, e-mailadres en het IP-adres van uw computer of mobiele apparaat.

 

Transactiegegevens, zoals uw bankrekeningnummer.

 

Financiële gegevens, zoals facturen, creditnota’s.

 

Gegevens over online gedrag en voorkeuren, zoals het IP-adres van uw mobiele apparaat of uw computer en de pagina’s die u op de website van MP bezoekt.

 

Gegevens over uw interesses en behoeften die u met ons deelt, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met onze kantoren, callcenter of wanneer u online een enquête invult.

 

• Audiovisuele gegevens, zoals bewakingsbeelden gemaakt of opnames van telefoongesprekken met onze klantenservice.

 

Bijzondere persoonsgegevens

We leggen geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens vast die te maken hebben met uw gezondheid, etniciteit, religieuze, filosofische of politieke overtuigingen, behalve als dit absoluut noodzakelijk is.

 

 

Wat doen we met uw persoonsgegevens ?

 

We gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor één van de volgende wettelijke doeleinden:

• Om een contract met u af te sluiten en uit te voeren;

• Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;

• Voor onze legitieme zakelijke belangen. Deze gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn om goede relaties te onderhouden met alle klanten, leveranciers en andere betrokken partijen, om fraude te voorkomen en te bestrijden en om de beveiliging van uw transacties en verrichtingen door MP te handhaven;

• Wanneer we uw toestemming hebben ontvangen kan u op ieder gewenst moment deze toestemming terug intrekken.

 

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor volgende doeleinden:

 

Administratie

Bijvoorbeeld, als u een van onze klanten of leveranciers wilt worden, we hebben uw adres, e-mailadres en/of telefoonnummer nodig om contact met u te kunnen opnemen.

 

Beheer van klantrelaties

We kunnen u vragen wat u van onze producten en diensten vindt en deze informatie delen met bepaalde medewerkers teneinde ons aanbod te verbeteren. Ook kunnen we aantekeningen gebruiken gemaakt naar aanleiding van gesprekken die we online, per telefoon of persoonlijk met u voeren om producten en diensten aan uw situatie aan te passen.

 

Marketing

Met uw toestemming kunnen we brieven, e-mails of sms-berichten sturen met een aanbod van een product of dienst of u een dergelijke aanbod laten zien wanneer u zich op onze website aanmeldt. U kan aangeven zulke persoonlijke aanbiedingen niet langer te willen ontvangen.

 

Voorkomen en herkennen van fraude en gegevensbeveiliging

We hebben de plicht om uw persoonsgegevens te beschermen en eventuele inbreuken op de beveiliging ervan te voorkomen, detecteren en beperken.

 

 

Met wie delen we uw gegevens en waarom ?

 

Overheidsinstanties en gereglementeerde beroepen

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving kunnen we gegevens doorgeven aan bevoegde instanties. In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens met externe partijen te delen, onder andere :


• De belastingdienst

• Justitiële/wet handhavende instanties zoals de politie, openbaar aanklagers, rechtbanken en organisaties die zich bezighouden met arbitrage of bemiddeling nadat zij hier uitdrukkelijk en op wettelijke gronden om hebben verzocht

• Curators, bijvoorbeeld in geval van een faillissement.

 

Dienstverleners

 

Wanneer we gebruikmaken van andere dienstverleners delen we alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor een specifieke opdracht in het belang van MP. Dienstverleners helpen ons onder meer door:

• Hulpmiddelen en computertoepassingen te ontwerpen en te onderhouden;

• Marketingactiviteiten, evenementen of communicatie met klanten te verzorgen;

• Rapporten en statistieken op te stellen, voor intern gebruik.

 

Wat zijn uw rechten en hoe gaan wij daarmee om ?

 

Wij respecteren uw individuele rechten om te bepalen hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. Daarbij gaat het om:

 

Het recht om informatie in te zien

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens te bekijken die MP over u verwerkt.

 

Het recht op rectificatie

Als uw persoonsgegevens onjuist zijn, hebt u het recht ons te verzoeken deze te corrigeren.

 

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U kan bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door MP voor legitieme doeleinden (bijvoorbeeld marketing). Wij nemen uw bezwaar in overweging en zullen de verwerking van de persoonsgegevens stopzetten tenzij we gegronde en dwingende redenen kunnen voorleggen om de verwerking ervan te behouden.

U kan ook bezwaar maken tegen het ontvangen van commerciële berichten (per e-mail, post of telefoon). Als u zich later bedenkt, kan u aangeven zo’n berichten niet meer te willen ontvangen.

U kan echter geen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dit gebeurt in het kader van:

• Het nakomen van wettelijke verplichtingen;

• Het voldoen aan contractuele verplichtingen tegenover u.

 

Het recht op verwijdering

 

Behalve wettelijke uitzonderingen, kan u ons vragen uw persoonsgegevens te wissen in onderstaande gevallen:

• We hebben deze niet meer nodig voor het oorspronkelijke doel;

• U trekt uw toestemming voor verwerking in;

• U maakt bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor gerechtvaardigde belangen (dit geldt niet indien MP gegronde of dwingende redenen kan inroepen) of voor het versturen van commerciële berichten;

• MP verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig;

• Een wet van de Europese Unie of een lidstaat verplicht MP om uw persoonsgegevens te wissen.

 

Uitoefenen van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.

We streven ernaar zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren. Soms kan dat tot een maand duren. Als we meer tijd nodig hebben om uw verzoek af te handelen, laten we u dit weten evenals wat de reden voor de vertraging is.

 

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens ?

 

MP heeft een intern beleid en hanteert minimumstandaarden om uw gegevens te beschermen. Deze worden regelmatig aangepast aan nieuwe regelgeving en ontwikkelingen in de markt. Meer specifiek en conform de geldende wet- en regelgeving nemen we gepaste technische en organisatorische maatregelen (beleid en procedures, IT-beveiliging enzovoort) zodat de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens gewaarborgd worden, evenals de manier waarop deze worden verwerkt.

Bovendien zijn medewerkers van MP verplicht tot vertrouwelijkheid en mogen zij – behalve in uitzonderingen - uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken.

 

 

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Motor-Parts N.V.

Deze privacyverklaring kan worden aangepast bij een wijziging aan de wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie dateert van mei 2018 en is van toepassing vanaf 25 mei 2018. De meest recente versie is beschikbaar op mp-i.eu.

 
Motor-Parts - Gespecialiseerde distributeur van auto-onderdelen