Verschillende systemen van on-line bestellingen


Motor-Parts biedt verschillende mogelijkheden voor e-commerce aan, waaronder: MP on-line shoppingTecDoc MyCat en Aldoc.

 
e-commerce

Aan het einde van de jaren '90, nam het internetverkeer een enorme vlucht. Om daar op in te spelen heeft Motor-Parts gewerkt aan een aantal electronische bestelmogelijkheden en informatieve catalogus. In 1999 zijn we gestart met onze eigen electronische catalogus. De site is nog steeds operationeel en actueel. We zagen in die periode ook een sterke ontwikkeling van Teccom en Aldoc waar we inmiddels een uitstekend werkende webcatalogus mee hebben opgebouwd. Om u als klant de site van uw voorkeur te kunnen laten kiezen bieden we zowel Teccom als Aldoc aan. In deze webshops kunt u onderdelen opzoeken via de voorraad en prijs opvragen en meteen bestellen.


Onze klanten hebben dit initiatief zeer positief onthaald, maar hebben vlug betreurd dat het aanbod aan catalogi zo beperkt was. Steeds met een luisterend oor naar onze klanten toe hebben wij ons over dit probleem gebogen. Al vlug is gebleken dat een door onszelf ontwikkeld catalogus voor al de productlijnen van ons gamma ons aanzienlijk veel tijd en een aanzienkijke investering in personeel zou vragen. Wij hebben ons dan gewend tot een firma die een van de leaders is op vlak van databases van auto-onderdelen. Aldus hebben wij in 2005 «MyCat» on-line gebracht, een volledig catalogus op basis van de TecDoc, en op dewelke wij onze voorraad geënt hebben.

 

Om beter te begrijpen waarom wij deze twee systemen behouden, MP on-line Shopping en « TecDoc-MyCat », ziehier dan een niet-exhaustief overzicht van hun fundamentele verschillen. Niettegenstaande de MP online Shopping u een minder groot aantal catalogi biedt, bevat hij niettemin enkele zeer interessante,  zoals deze van de pakkingen of van de motoronderdelen. Andere catalogi zoals deze van de industriële filters BALDWIN, die niet in de TecDoc voorkomt, kan het aanbod vervolledigen op dit gebied. Meer nog, het feit dat deze catalogi intern beheerd worden is een pandrecht op relevantie.

Tecdoc

 

De TecDoc is een catalogus resoluut gericht op het auto-onderdeel,waarvan enkele stukken eerder van toepassing in de industrie en niet beschikbaar zijn in «MyCat» maar enkel on-line toegangkelijk zijn via de on-line shopping. Het betreft hier herstellingsonderdelen, zekeringen,  afzonderlijke lagers, enz...

Voor het overige is
« TecDoc-MyCat » een auto-onderdelen catalogus waarvan de TecDoc database volledig en betrouwbaar wordt geacht.MP

Een ander belangrijk verschil ligt in het gebruik van de referenties. Inderdaad, indien de MP on-line shopping het gebruik van onze interne referenties toelaat, dan moet men in de TecDoc de leveranciers referenties gebruiken..

Indien u een gratis toegang wil hebben tot deze on-line bestellingen, gelieve dan dit formulier in te vullen.

 
Motor-Parts - Gespecialiseerde distributeur van auto-onderdelen